รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565