แสดงความยินดี นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติ

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Donghae Women’s Asian Champion Trophy 2021 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 5-12 ธันวาคม 2564

โดยมีนักเรียนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้มีรายชื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ตามรายชื่อดังนี้

1.นางสาวสุดารัตน์ หนูแก้ว ม.6

2.นางสาวศศิธร อ้นเปรม ม.6

3.นางสาววาสนา แซ่ตัน ม.5

4.นางสาวพัชราภา กล้าปราบ ม.5

5.นางสาวอาทิตยา สำเภาทอง ม.5

และสามารถติดตามการแข่งขันตามตารางการแข่งขัน ตามดังรูป