ร่วมแรงร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ฝึกสอน บุคลากรและ นักเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกร่วมแรงร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙