กิจกรรมลอยกระทง

วันที่ 3 พ.ย. 2560 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการ นายวรเชษฐ์ หมัดอะดั้ม รองผู้ประสานงานโครงการ นำคณะครู ผู้ฝึกสอน และนักเรียนร่วมกิจกรรมลอยกระทง ณ บริเวณสระเรือพายโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก