นักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการแข่งขัน มช.โอเพ่น

เมื่อวันที่ 2-5 พ.ย. 2560 นักกีฬายิงธนูของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการแข่งขัน มช.โอเพ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่