ทีมนักกีฬาฮอกกี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้รับรางวัลชนะเลิศกรมพลศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนและทีมนักกีฬาฮอกกี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้รับ
- รางวัลชนะเลิศประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย)
- รางวัลชนะเลิศประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (หญิง)
- นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมคือ ด.ญ.ศศิธรร อ้นเปรม
- นักกีฬาชายยอดเยี่ยม ด.ช.นเรนทร์ธร ดีษา
- รางวัลผู้ฝึกสอนทีมชายยอดเยี่ยม นายกฤษฎา แพทย์เจริญ
- รางวัลผู้ฝึกสอนทีมหญิงยอดเยี่ยม นายนพดล เผ่าสังข์
ในการแข่งขันฮอกกี้นักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ 60 พรรษา