กิจกรรม "จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ" งานวิ่ง Khun Dan Marathon 2018 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นำโดย นาย ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นาย วรเชษฐ์ หมัดอะดั้ม รองผู้ประสานงานฯ นำนักเรียนและบุคลากรของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ" งานวิ่ง Khun Dan Marathon 2018 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อเก็บขยะ ให้บริการแจกน้ำและอาหารนักกีฬาจุดต่างๆ

การจัดงานในครั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้จัดงานคือบริษัท เรคเรซ สปอร์ต จำกัด ร่วมกับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนครนายก และภูเขางามรีสอร์ท มีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 5,000 คน