กิจกรรม "จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ" วิ่งเหยี่ยว เที่ยวครยก ครั้งที่ 1 : Hawk Running 2018 ณ ทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์ หมู่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นำโดย นาย วรเชษฐ์ หมัดอะดั้ม รองผู้ประสานงานโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นำนักเรียนและบุคลากรของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ" ณ ทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์ หมู่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อเก็บขยะ บริการน้ำจุดต่างๆ และให้บริการจุดรับนักวิ่ง

การจัดงานในครั้งนี้จัดโดยทางกลุ่มชมรมอนุรักษ์นกเหยี่ยว 2-6 ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก จัดกิจกรรมการกุศลงานวิ่งเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่องาน วิ่งเหยี่ยว เที่ยวครยก ครั้งที่ 1 : Hawk Running 2018 มีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2500-3000 คน