สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทำสกู๊ปข่าวนักกีฬาเยาวชน นักกีฬาเรือคยัค คือ เด็กชาย จรรยาวุธ มั่งจิตรและเด็กหญิง พัชราภรณ์ ชูจันทร์ นักกีฬาเยาวชนที่มีผลงานเป็นเลิศ

วัน ศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้ติดต่อประสานงานทำสกู๊ปข่าวนักกีฬาเยาวชนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายกที่มีผลงานเป็นเลิศ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายกพิจารณาแล้วเห็นควรเลือก นักกีฬาเรือคยัค คือ เด็กชาย จรรยาวุธ มั่งจิตรและเด็กหญิง พัชราภรณ์ ชูจันทร์ นักกีฬาของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกให้เป็นนักกีฬาเยาวชนที่มีผลงานเป็นเลิศ ทำการถ่ายทำ ณ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก