กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้นำบุคลากรและนักเรียนไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดคลองเทพโลก