รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมเกี่ยวกับร่างระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "ตรังเกมส" ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายยุทธพร วงศ์วิชิต ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญกีฬา อาจารย์พิเศษวิชากีฬา เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับร่างระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "ตรังเกมส" ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดี และร่วมส่งแรงใจเชียร์ นักกีฬาโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19

ขอแสดงความยินดี และร่วมส่งแรงใจเชียร์ นักกีฬาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 ณ เมืองหางโจ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักกีฬาฮอกกี้ชาย 8 คน นักกีฬาฮอกกี้หญิง 4 คน และนักกีฬาเรือพาย 3 คน

รายละเอียดการสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565 สามารถโหลดไฟล์ใบสมัครเรียนได้ที่นี่

แสดง 6 ถึง 10 จาก 52 ผลลัพธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียนกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
บ้านทุ่งคลอง 2 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-349-613
โทรสาร : 037-349-612
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://nyss.me