รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564 โปรดอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศให้ชัดเจนนะคะ

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

พร้อม ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2563

แสดง 26 ถึง 30 จาก 65 ผลลัพธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียนกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
บ้านทุ่งคลอง 2 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-349-613
โทรสาร : 037-349-612
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://nyss.me